O muzeu

Počátkem roku 1999 se skupinka lidí v Nýrsku rozhodla společně pracovat na zachycení historie. Neměli ani představu o tom, co se ještě zachránit dá, ale viděli jako důležité začít, protože se zdálo, jakoby tato oblast příliš nikoho nezajímala. Snad i proto, že to bývaly Sudety.  

Chvílemi se zdál úkol nezvládnutelný. Zvláště, když si uvědomili, že budou muset spoluobčany učit porozumět takové práci a někde získat peníze na nejnutnější provoz. A přece se to dařilo. Někdo přispěl penězi, někdo přinesl předmět, o jehož existenci i ti, kteří se o historii města zajímali již dříve, neměli ani tušení.

Sdružení, od začátku roku 2017 spolek, již pracuje více než dvacet let. Muzeum uskutečnilo ze celou dobu své historie přes padesátku výstav. Členská základna se průběžně, ale naše nadšení nepolevuje. Spolek se snaží o spolupráci i s okolními obcemi, zvláště Strážovem, Dešenicemi, Zelenou Lhotou, Hamry či Chudenínem. Spolupracuje s muzeem v Neukirchen b. Hl. Blutt, Západočeským muzeem v  Plzni, okresním muzeem Dr. Karla Hostaše v Klatovech, Pedagogickou fakultou v Plzni, výrazně se věnuje historii židovského osídlení a ze všech sil se snaží získat pro své výstavy předměty a informace z  historie města.

Momentálně nepracujeme s kroužkem dětí, protože starší odešli studovat na  gymnázium a na mladé zájemce jsme zatím nenarazili.

Kolektiv mezi sebou rád přivítá další spolupracovníky. Přivítá také jakoukoliv formu podpory, ať už příspěvek do sbírek či užitečnou informaci.

Pro ty, kteří by chtěli pomoci finančně, uvádíme č. ú.: 9799280277/0100.