Uctění památky JUDr. Antonína rytíře Randy

V nedělním slunném odpoledni, dne 14. dubna 2024, zástupci Jednoty českých právníků a pražského Muzea družstevnictví vzpomněli odkazu významného rodáka prof. JUDr. rytíře Randy u památníku v jeho rodné Bystřici.
Pietnímu aktu předcházela prohlídka expozice věnované této významné osobnosti v nýrském Muzeu Královského hvozdu pod patronací Města Nýrska. Velice nás potěšila slova chvály z úst vzácných hostů nejen za zdařilou výstavu ze sbírek Muzea, ale také za péči, kterou Město Nýrsko věnuje svým významným osobnostem.
Věříme, že se o práci Muzea přesvědčí návštěvníci také při nejbližší akci, kterou bude Den muzeí 17.května...

Zástupci Jednoty českých právníku, Muzea družstevnictví a Města Nýrska položili květiny k památníku prof. JUDr. Randy. 

 

Zástupce Jednoty českých právníků dr. Tůma připomněl význam a odkaz prof. JUDr. Randy jako "otce občanského práva".

 

Výstavou dr. Randy v Muzeu Královského hvozdu provedla hosty dr. Bečvářová.

 

Prof. JUDr. Randa stál u zrodu družstevnictví v Českých zemích, zákon z roku 1873 byl zrušen v roce 1954.

 

Rodný dům prof. JUDr. Randy v Bystřici po rekonstrukci je z důvodu probíhajících stavebních prací veřejnosti nepřístupný.