Manželé Pulánkovi

Spolek Muzeum Královského hvozdu Nýrsko

pořádá 2. 11. od 18:00 hodin v sále nad městskou knihovnou

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA MANŽELE PULÁNKOVI,

aneb 100 let od narození Hynka Pulánka

Hynek Pulánek žil v Nýrsku od roku 1945 až do své smrti v roce 2002. Pracoval v účtárně podniku Okula. Byl nadšený fotograf, heraldik a zabýval se regionální historií. Jeho manželka Miloslava byla učitelkou hudby a německého jazyka. Vyučovala v místní hudební škole hru na klavír. Byla organizátorkou kulturního života nejen v Nýrsku, ale také v Nepomuku, kde trávila poslední čas svého života. Byla také literárně činná. Na programu večera bude seznámení s biografií Hynka Pulánka, promítání jeho diapozitivů, fotografií a kreseb Nýrska a erbů šlechtických rodů. Čtení fejetonů M. Pulánkové publikovaných v Nepomuckých novinách.
Sdílení osobní zkušenosti a vzpomínek na manžele Pulánkovi - volná diskuze. Vstupné na tuto akci je 50 Kč.

Všichni jste srdečně zváni!

Vaňkátová I.