Výstava J. A. Komenský a Jednota bratrská

Ve spolupráci s Jednotou bratrskou v Nýrsku připravujeme na měsíc říjen a listopad výstavu s názvem Jan Ámos Komenský - Nepatrná součást celku, který nekončí...

Výstava je plánována v termínu od 24. října do 26. listopadu 2023. 

Otevírací doba: sobota + neděle 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00