Stolpersteine (kameny zmizelých) v Nýrsku

Stolpersteine (česky kameny zmizelých) v Nýrsku 9. 10. 2022.

Do Nýrska přijela z Izraele paní Ester Ringel se svou rodinou, která se v Nýrsku narodila jako Terezie Schwarzová. Na místě , kde stál její rodný dům, bylo při malé pietní akci vsazeno do chodníku pět kamenů zmizelých se jmény členů její rodiny, jako připomínka obětí holokaustu. Muzeum Královského hvozdu se také podílelo na přípravách tohoto pietního aktu v Klostermannově ulici a připravilo pro rodinu paní E. Ringel malou výstavku předmětů, fotografií a písemností z historie židovské komunity v Nýrsku.

Reportáž z této akce přinesla i regionální televize FILMpro: 

https://youtu.be/aa4a1ZjkoKA   

Irena Vaňkátová
Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku