Co připravujeme

Archeologie

Jedna z oblastí, o které je z oblasti Nýrska jen mizivé povědomí, je prehistorické osídlení. V klatovském muzeu jsou sice uloženy nějaké nálezy kamenné štípané industrie, /pracovní nástroje/ a jsou známa i místa kde byly tyto nálezy uskutečněny, ale to je velmi pravděpodobně vše. Zásadně považujeme za nedostatečné, že místním lidem to dosud nikdo nesdělil a oni žijí v naprosté nevědomosti, místo aby byli hrdi na svůj kraj. Nechceme tuto oblast práce zanedbat a pilně se teoreticky připravujeme na důkladnější rozpoznání posloupnosti osídlení. Zatím je největším pokrokem to, že lokalita Hadrava I byla na základě nálezů zapsána mezi místa s prehistorickým osídlením.

Výstavy

Na rok 2023 připravujeme změnu výstavního schématu. Po vyhodnocení let předešlých bychom rádi před každou letní sezónou připravili jednu hlavní výstavu. Během roku pak několik menších akcí. A závěrem každého roku by měla být předvánoční výstava, spojená s posezením, zhodnocením roku uplynulého a diskuzí nad plány do dalšího období.

Tábořiště

Co říkáte, pokusit se najít místo, kde se v tomto kraji shromažďovala armáda pro útok proti bavorským knížatům? K akci vybízel sám král Karel IV. – císař římský. Možná nějakou šanci máme. Král a císař římský v Nýrsku pobýval téměř tři týdny, to znamená, že po tu dobu bylo také Nýrsko metropolitním sídlem římské říše. Něco malinko se nám již podařilo najít. Bronzovou záklopku klíčové dírky truhlice. Uvidíme, jak to půjde dál. Každý, kdo by nám chtěl pomoci byť jen drobnou informací, je vítán.

Genius loci

Chcete seznámit s jedním z bohatství, které kraj kolem Nýrska ukrývá? Ke konci devatenáctého století se do Nýrska cíleně stěhovali někteří spisovatelé, protože věřili, že je tento kraj pod vlivem „Genia Loci“ Statečku pod Ostrým. V těch místech se měl totiž odehrát příběh libreta opery Karl Maria von Webera „Čarostřelec“. Zvláště mezi německými obyvateli byla tato opera velmi milována. Podle některých příznaků se zdá, že tento „Genius Loci“ působí dál. Jak by se mohlo jen tak stát, že se jedenáctiletá dívenka ze Zelené Lhoty pustila do psaní románu? Není to pokračování toho, že se během šedesáti sedmdesáti let v Nýrsku „urodilo“ možná i dvanáct spisovatelů? Však se s nimi budete moci seznamovat v Parku paměti, který jim v Nýrsku, ve spolupráci a Městským úřadem, budujeme. Za což patří "městu" náš velký dík!

Královský hvozd

Jedna ze zásadních změn, kterou přinese rok 2023 bude mnohem větší orientace naší práce na Královský hvozd, jehož jméno muzeum nese.  A to včetně nové stálé expozice...