Co připravujeme

Archeologie

Jedna z oblastí, o které je z oblasti Nýrska jen mizivé povědomí, je prehistorické osídlení. V klatovském muzeu jsou sice uloženy nějaké nálezy kamenné štípané industrie, /pracovní nástroje/ a jsou známa i místa kde byly tyto nálezy uskutečněny, ale to je velmi pravděpodobně vše. Zásadně považujeme za nedostatečné, že místním lidem to dosud nikdo nesdělil a oni žijí v naprosté nevědomosti, místo aby byli hrdi na svůj kraj. Nechceme tuto oblast práce zanedbat a pilně se teoreticky připravujeme na důkladnější rozpoznání posloupnosti osídlení. Zatím je největším pokrokem to, že lokalita Hadrava I byla na základě nálezů zapsána mezi místa s prehistorickým osídlením.

Výstavy

Chcete se někdo seznámit s přibližným plánem našich plánovaných výstav? Tak tedy: Hned po současné výstavě, která má jednoduchý název „Zima je prima“ a jsou na ní vystaveny předměty vztahující se k vánočním svátkům a zimě vůbec, bude následovat téma "Výjimeční mezi námi: Antonín Terzl", připomenutí člověka který byl ve světě turistiky znám snad po celé republice, v létě 2019 pochopitelně výstava k velmi pozoruhodnému objevu Kamenné galerie, píšeme o ní na jiném místě našich stránek, a na podzim pak výstava k tématu nýrských spisovatelů. Až bude rozhodnuto o programu do větších detailů, jistě zde informace najdete.

Tábořiště

Co říkáte, pokusit se najít místo, kde se v tomto kraji shromažďovala armáda pro útok proti bavorským knížatům? K akci vybízel sám král Karel IV. – císař římský. Možná nějakou šanci máme. Král a císař římský v Nýrsku pobýval téměř tři týdny, to znamená, že po tu dobu bylo také Nýrsko metropolitním sídlem římské říše. Něco malinko se nám již podařilo najít. Bronzovou záklopku klíčové dírky truhlice. Uvidíme, jak to půjde dál. Každý, kdo by nám chtěl pomoci byť jen drobnou informací, je vítán.

Genius loci

Chcete seznámit s jedním z bohatství, které kraj kolem Nýrska ukrývá? Ke konci devatenáctého století se do Nýrska cíleně stěhovali někteří spisovatelé, protože věřili, že je tento kraj pod vlivem „Genia Loci“ Statečku pod Ostrým. V těch místech se měl totiž odehrát příběh libreta opery Karl Maria von Webera „Čarostřelec“. Zvláště mezi německými obyvateli byla tato opera velmi milována. Podle některých příznaků se zdá, že tento „Genius Loci“ působí dál. Jak by se mohlo jen tak stát, že se jedenáctiletá dívenka ze Zelené Lhoty pustila do psaní románu? Není to pokračování toho, že se během šedesáti sedmdesáti let v Nýrsku „urodilo“ možná i dvanáct spisovatelů? Však se s nimi budete moci seznamovat v Parku paměti, který jim v Nýrsku budujeme. Už máme za sebou tři ročníky připomínek místních spisovatelů, to znamená, že na loučce před „Lesním divadlem“ už najdete tři pamětní kameny s krátkými informacemi ke každému z nich. Nejstarší je věnován Josefu Holubovi, druhý Josefu Blauovi a letoší, třetí, Hansi Multererovi.

Studánky 

Společně s turisty a dalšími nadšenci jsme se pustili do projektu, který uhasí vaši žízeň. No řekněte, že by to stálo za námahu, aby ta dobrá, čistá šumavská voda netekla někam do křoví, ale její zdroj byl upravený a dokonce jste se o ní měli možnost dozvědět jaké má složení a že je opravdu nezávadná. To by se to pak putovalo Šumavou, když byste se ještě k tomu mohli zúčastnit ochutnávky…i když přece jen pouze vody. I s tímto projektem nám může kdokoli pomoci. Stačí se informovat buď v muzeu, nebo v informačním středisku v Nýrsku.

Knoflíky králováckého kroje

Naše muzeum nese název "Královského hvozdu". Samozřejmě, že to je také nějaký závazek. Už jsme sice nějaké výstavy ke Královskému hvozdu dělali, ale teď se chystáme na výstavu zcela originální, a velmi přínosnou. Královácký kroj je znám jen asi ze třech fotografií. Jsou na nich zachyceny velké ozdobné knoflíky, které se užívaly pochopitelně především ke svátečnímu kroji. Byly vyrobeny ze slitiny bronzu s přísadou arsenu. To způsobovalo, že prakticky nepodléhaly nějaké oxidaci. Když máte štěstí, můžete je s detektorem kovů najít krásně zachovalé. Domníváme se, že by se mohlo ukázat, že měly i nějaké specifické zdobení  právě pro prostor Královského hvozdu. Proto jsme po nich začali pátrat. Už jich máme asi třicet. Zatím sice jen z prostoru rychet Svatá Kateřina, Hamry a Hojsova Stráž, ale věříme  že nám detektoráři z oblastí ostatních rychet pomohou a sbírka bude  kompletní a budeme moci porovnávat módní vlivy a jiné pozoruhodnosti na králováckém kroji.