Sezóna před námi

Vášniví lyžaři by tyto řádky neměli číst. Zkrátka, jsme šťastní jako blechy, že není sníh, alespoň ve většině prostoru, který nás zajímá. V minulém roce to platilo, ale v tom letošním snad ještě více. V terénu je totiž lépe vidět když není listí na stromech a pokud možno, ani tráva. Tady se dočtete, co všechno chystáme a když to bude kohokoli těšit, může přijít do muzea a do našich aktivit se zapojit.

Více než rok už se naše aktivity točí kolem kamene z úbočí Prenetu. Už jsme se tam nachodili ažaž. Také jsme rozeslali jeho foto na všechny strany. Archeologům, ochranářům, historikům, dokonce i houbařům, kteří často mají terén prošlapaný dopodrobna. On se totiž právě tomuto tématu téměř nikdo nevěnuje a proto tomu téměř nikdo nerozumí. A pokročili jsme! Už víme o dalším podobném kameni, a o dalším, který leží, ale my sníme, že na spodní straně také najdeme historické „petroglyfy“. /To je označení pro znaky vytesané do kamene. Petros = kámen. / Další aktivita: Na Želivském vrchu jsme našli staré důlní dílo. Navštívili jsme lokalitu s  geologem, který si vzal s sebou vzoorky horniny a snad najde ve svém nabitém programu chvilku, na zkoumání. Čeká nás také intenzivní běhání po jarních polích, protože po zimě se na nich objevují všelijaké zajímavé nálezy, hlavně z doby paleolitu. Doufáme, že se nám podaří zase o nové nálezy obohatit naši sbírku.

Pochopitelně, čeká nás další ročník připomínek nýrských spisovatelů. Ten letošní byl trochu zvláštní, protože jsme „jen“ pokračovali v ročníku č. 1. Měli jsme tenkrát Josefa Holuba na programu, ale výstava byla jen symbolická a konference se nekonala vůbec. Navíc jsme získali mnoho dalšího materiálu, se kterým by bylo třeba veřejnost seznámit.