Zase další nález

Díky pomoci přátel se začíná zvětšovat soubor předmětů, nálezů, z  blízkého hradu Pajrek. Už máme bojovou sekerku, sedm kusů střel do středověkých zbraní nejrůznější ráže, kamennou dělovou kouli, středověkou podkovu, hvězdicový hrot soubojového rytířského dřevce a dva kusy z bronzových palných zbraní, které se kdysi, při bojích kolem hradu roztrhly a rozletěly do okolí, takže je našel až po několika staletích detektor našeho příznivce. Ale ani tím to nekončí. Získali jsme do sbírky nálezů z Pajreka také dvě gotické ostruhy, jednu nalezenou při těžbě dřeva na východním svahu pod hradem, druhou na svahu jižním. Pod hradem se na jižní straně nalézá prudký svah. I tato strana bývala bojištěm při pokusech o dobytí hradu. A mezi sesypávající se kamennou sutí našel kamarád ne příliš zrezivělý hrot šípu z kuše a jiný zase věnoval do muzea hrot ze šípu z luku. Oboje také rozšířilo sbírku. A abychom nezapomněli! Pan Kratejl, který chodil obdivovat nýrský hrad už před padesáti roky nám věnoval sbírku středověkých střepů, které v  tomto prostoru nalezl.