Šumavské studánky

Tak jsme si spolu s nýrskými turisty vymysleli další práci. Hledáme zapomenuté prameny a studánky, abychom povědomí o nich oprášili, a tak jste se z nich mohli napít i vy. A můžeme říci, že třeba voda z pramenu v Orlovickém lomu je naprosto dokonalá. Prošel rozborem bez jediné chybičky. A tak to budeme dělat se všemi, které najdeme. Když několikerý rozbor potvrdí, že je v pramenu nebo studánce voda trvale kvalitní, dozví se o tom široká veřejnost jak z webových stránek, tak i třeba z okresního tisku.


Tohle je zápis při letošní aktualizaci. Musíme přiznat, že na tuto aktivitu nám síly již nezbývají. Kdyby tato práce někoho z milovníků města Nýrska zaujala, bylo by to skvělé.