Prehistorie kraje

Již několik let se věnujeme průzkumu přilehlé krajiny, abychom získali základní přehled o rozsahu prehistorického osídlení. I když není výjimkou nález dalšího místa, kde se pravěký člověk v okolí zastavil, přesto máme vždy velikou radost. Již jsme našli třináct loveckých stanovišť v okolí, které se vždy poznají podle odpadů při výrobě kamenných nástrojů. Pochopitelně, a to už je větší vzácnost, se občas podaří najít i nástroj nebo jeho úlomek. V tom je zatím nejbohatší lokalita Petrovice II. Ale to vše je závislé na orbě a dalším obdělávání polí, protože se dá hledat jen tam, kde se orbou či vláčením pohne s  povrchovou vrstvou a kamenná industrie se dostane na povrch, déšť ji opláchne a podaří se tam jít právě v době než je opět s povrchem provedena další fáze prací, nebo povrch zaroste osevem či trvalým travním porostem. Nálezů musí být minimálně deset na dané lokalitě, aby ji bylo možno považovat za skutečné stanoviště. Takto se nám již podařilo zapsat do Archeologické Databáze Čech tři lokality, z nichž na dvou jsme nalezli nástroje. Můžete se na ně podívat ve fotogalerii. Zjistíte, že většinou se jedná o nožíky či o škrabadla, což byl ostatně v době pozdního paleolitu, do kterého naše nálezy spadají, vedle hrotů oštěpů a šípů, vrchol zručnosti. Před krátkým časem nás v Nýrsku navštívili archeologové ze Západočeského muzea a prohlédli si naše nálezy, v mnohém nám poradili a také ukázali, že jejich průzkum ukazuje na výrazně silný pás loveckých stanovišť, táhnoucí se už v pravěku přes Svatou Kateřinu do prostoru dnešního Německa.

Samozřejmě, že se těšíme na nálezy, které potvrdí i mezolitické osídlení, ale vzhledem k tomu, že se v posledních letech mnoho oraných ploch změnilo na pastviny, nebude to jednoduché. A přesto věříme, že průzkum krajiny to potvrdí a budeme moci hlásit další krok v poznávání.