Kámen na úbočí Prenetu!

Ano, tak to bývá, že často chodíme kolem přírodních nebo i lidských výtvorů v terénu a neuvědomíme si jejich pozoruhodnost. Při lesní cestě, které se mimochodem pomístně říká „Prenetská“, stojí na úbočí Prenetu, směrem k Městišti, dobře dvoutunový kámen se zřejmě starobylými rytinami. Jakou plnil původně funkci? Dosud se nám nepodařilo získat odpověď.

Ptali jsme se již odborníků ze západočeského muzea v Plzni, muzea v Písku, v Klatovech. Pan Procházka z Domažlic se jako odborník na historické kameny domnívá, že se jedná o jakýsi hraniční kámen. Ale jaké oblasti? Ano v těchto místech bývala hranice Prácheňského kraje, zatímco v údolí po východní i západní straně již byl kraj Plzeňský.

Je tam podobně označených kamenů či míst více? Dochovala se? Podívejte se na kámen ve fotogalerii. Tak tohle jsme psali v loňském roce. Dnes už jsme přece jen dál, i když přesvědčit historiky, že věci se mají asi trochu jinak, nebude snadné. Doposud se jen málo z nich domnívá, že by se mohlo jednat o jiný význam tohoto kamene, než jeho vymezování hranice pozemku, či panství. Jenže, my už jsme pokročili dále, nalezli, spíše jsme se doptali, na druhý kámen, který má na sobě petroglyfy stejného charakteru, jako prvý. Už jsme přidali i jeho snímek do fotogalerie, takže je můžete porovnat.

A protože už více než rok o významu těchto kamenů přemýšlíme, začínáme se klonit k názoru, že jejich funkce byla jiná, a sice, že se jedná o ukazatele směru kupecké stezky. Možná už dokonce ze středověku. Do souboru snímků kamene z Prenetu jsme přidali také detail, který zachycuje značku, o které je možno se domnívat, že se jedná o značku kameníka, který ji tesal. Ke každému, kdo tuto zprávu čte, máme prosbu. Neviděli jste tuto značku kdekoli jinde na soše, bráně, mostě, pomníku …? Snad by se tak podařilo datovat vznik petroglyfů z Prenetu.