Tituly vydané v roce 2018

V loňském roce jsme opět vydali dva tituly. Sborník k Roku Antona Schotta, ve kterém jsou shrnuty příspěvky z konference k tomuto spisovateli. Má-li někdo zájem se seznámit i s postavou a dílem tohoto spisovatele, najde zde souhrn informací včetně rodokmenu, se kterým si dala práci paní Senninger, naše spolupracovnice z Německa.

Dalším titulem byly Hádanky, práce rabína Maxe Reisera, které vyšly v roce 1884 v Nýrsku. V podtitulu bylo uvedeno, že jsou určeny pro školu a dům, vlastně se jednalo o učební pomůcku pro židovskou školu. My jsme text doplnili českým překladem, takže charakter učební pomůcky zůstal, a  některé výtisky již se rozběhly i do Ameriky a také po České republice. Nějaké exempláře slouží i v židovské škole v Praze.