Nabídka knižních titulů

Ivana Vyhnalová: Bavor v rohu – historie hradu Pajrek ... 99,- Kč

   Rok Josefa Blaua - sborník z konference – vyprodáno

   Rok Hanse Multerera - sborník z konference - vyprodáno

Rok Hanse Watzlika – sborník z konference ... 149,- Kč

   Marie Korandová: Piruety na ostří nože – román o Josefu Blauovi ... 149,- Kč

Rok Antona Schotta – sborník z konference ... 149,- Kč

   Zachráněný čas – soubor fotografií nýrského historika Hynka Pulánka ... 99,- Kč

Max Reiser: Hádanky pro školu a dům ...75,- Kč