Nabídka knižních titulů

Ivana Vyhnalová: Bavor v rohu – historie hradu Pajreka ……………….…..100,. Kč

   Rok Josefa Blaua - sborník z konference – vyprodáno

   Rok Hanse Multerera - sborník z konference - vyprodáno

Rok Hanse Watzlika – sborník z konference…………………………………220,- Kč

   Marie Korandová: Piruety na ostří nože – román o Josefu Blauovi …………150,- Kč

Rok Antona Schotta – sborník z konference ………………………………...150,- Kč

   Zachráněný čas – soubor fotografií nýrského historika Hynka Pulánka……..100,- Kč

Max Reiser: Hádanky pro školu a dům ……………………………………...75,- Kč

   V nejbližších dnech vyjdou dva tituly: Rok Maxe Reisera - sborník z konference a překlad historické práce Josefa Blaua Česká bojiště.