Významný etnografický nález

Celá řada občanů z Nýrska, zvláště ti, kteří pracovali v Okule již v šedesátých letech, si jistě vzpomenou na pana Otakara Tomana, který byl spíše znám zjednodušeně „Otík“. Díky laskavosti pana starosty, se nám dostal do rukou deník tohoto „Otíka“, vedený pečlivě od r. 1964 až do r. 1996.

Protože bydlel v Rovné u Strážova, je možno v něm nalézt vedle soukromých poznámek i co se dělo v jeho bydlišti a okolí a pochopitelně, jako zaměstnanec Okuly, do deníku zaznamenával také vše zajímavé, co se odehrálo na jeho, nebo na okolních pracovištích.

Pozoruhodné jsou i jeho reakce na politickou situaci v období, které právě probíhalo. Celkově se tedy dá říci, že muzeum získalo velmi cenný etnografický materiál. Však už se ho ujala studentka PF ZČU, aby zmapovala všechny pozoruhodnosti v deníku zachycené.

V současné době je deník zpracováván studentkou ZČU v Plzni.