Jubilejní Nýrsko

V roce 2017 město Nýrsko slavilo 690 výročí prvé písemné zmínky o jeho existenci. Ta se objevuje v dekretu krále Jana Lucemburského ze dne 11. června 1327 kde je napsáno, že za rakouskou Vitoraz Petr z Rožmberka, který se zúčastnil královy cesty do Krakova, dostává Janovice a clo v  Nýrsku. Tuto prvou zmínku o své existenci připomnělo během roku celou řadou akcí a oslavy vyvrcholily ve dnech 23. – 25. 6. 2017. I naše muzeum se přidalo a doplnilo oslavy dílčími akcemi.

Nýrsko ve filmu – Promítání amatérských i profesionálních filmových záběrů - Společenský sál knihovny 15. 6. 2017 18.00 hod.

Lidé - Promítání archivních snímků aktivit a lidí, které se nám nepodařilo určit – Společenský sál knihovny 29. 6. 2017 18.00 hod.

Spolková činnost – Promítání snímků a čtení z historických dokumentů a kronik – Společenský sál knihovny 12. 7. 2017 18.00 hod.

Kriminální případy – Beseda o kriminálních událostech ve městě a okolí – Společenský sál knihovny 27. 7. 2017 18.00 hod.

Motoristický sport – Promítání snímků z historie motosportu a městské dopravy - Společenský sál knihovny 10. 8. 2017 18.00 hod.

Výstavba města a architektura - Promítání snímků s námětem stavební činnosti a  informace o architektonicky cenných stavbách – Společenský sál knihovny 22. 9. 2017 18.00 hod.

Mimo tento program i naše hlavní letní výstava byla věnována historii města.